Nordlys Hotell Alta AS har lagt ned hotell- og restaurantdriften 1/9-2014.
Dersom dere ønsker kontakt med eier vennligst kontakt

Nordlys Hotell Alta AS - 784 57200

post@nullnordlyshotell.no


Tor-Arne Pettersen - 90 50 15 47

tor.arne@nullnordlyshotell.no